Servicemonteur

 • Full Time
 • Overal

Voor onze opdrachtgever in Eindhoven zijn wij op zoek naar een Servicemonteur.

Wat houdt de functie in?

 • In het bezit zijn van het diploma onderhoudsmonteur of studerende voor het diploma servicemonteur en/of minimaal 2 jaar ervaring als zelfstandig service/onderhoudsmonteur.
 • Het zakelijk en klantvriendelijk optreden bij klanten.
 • Representatief gekleed gaan. De servicemonteur is het visitekaartje van het bedrijf !
 • Het stipt aanhouden van de gemaakte tijdsafspraken.
 • Het bereikbaar blijven tijdens dag-, avond- en weekenddiensten.
 • Het correct invullen van de opdrachtbonnen en dagstaten.
 • Het instrueren over de toepassing en doel van de installaties aan degenen die deze gebruiken en/of bedienen.
 • Het maken van een duidelijk werkverslag per werkbezoek.
 • Het op voorraad houden van voldoende reservematerialen in de serviceauto.
 • Opdrachten van de serviceplanners correct uitvoeren en na beëindiging van de werkdag zich telefonisch afmelden.
 • Het direct melden van calamiteiten en/of gevaarlijke situaties in de installaties bij de serviceplanners.
 • Het direct melden van werkzaamheden die door derden nog moeten worden uitgevoerd.
 • Het registreren van de verrichte werkzaamheden en gebruikte materialen op de sticker die aangebracht is op het toestel.
 • In het magazijn inleveren van de defecte materialen.
 • Het opruimen van rommel en afval, zover door hem zelf veroorzaakt.
 • Het vriendelijk en vakkundig beantwoorden van vragen die de klant stelt, echter nooit uitspraken doen over de kwaliteit van het toestel, opdrachtgevers of collega-bedrijven.
 • Het zorgvuldig omgaan met gereedschappen, meetapparatuur en materialen.
 • Het melden van defecten aan gereedschappen en meetapparatuur. Dit betreft de aan hem in bruikleen gegeven gereedschappen en apparatuur.
 • Het meedraaien in het avond, weekend en vakantiestoringsrooster.
 • Het uitvoeren van de eindcontrole van de uitgevoerde werkzaamheden conform het kwaliteitssysteem en de resultaten aangegeven op het tussencontrole formulier en het opleveringsrapport.
 • Bij het uitvoeren van werkzaamheden in bewoonde woningen de bijbehorende gedragsregels naleven.
 • Het schoonhouden van de serviceauto, zowel de buitenzijde als het interieur.
 • Het laten verzorgen van de nodige reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan de serviceauto.
 • Het zich houden aan de voorschriften geldend voor het wegverkeer.
 • Het naleven van de richtlijnen zoals die zijn aangegeven in het kwaliteitshandboek.
 • Het aanwezig zijn bij de servicevergaderingen. (4x per jaar)
 • Zich conformeren aan de richtlijnen zoals die zijn omschreven in het kwaliteitssysteem aangaande Arbowetgeving en bedrijfsreglement

Behoort bij taakomschrijving servicemonteur:

 • Fysiek en mentale belasting: Onderhoud cv ketels < 130 kw in woningen Per 8 urige werkdag gemiddeld:
 • Fysieke belasting: 1 Uur auto rijden met een bestelbus.
 • 10 Maal gereedschapskoffer 6,3 kg, stofzuiger 4,8 kg, accu boormachine 4,3 kg, meetmiddelen 5,1 kg vanaf de bestelbus dragen naar en van c.v. ketel, veelal geplaatst op zolder. Dit betekent
 • elke woning 2 x naar boven en 2 x naar beneden met 1 x 10,6 kg en 1 x 9,9 kg.
 • C.V. toestellen open maken, controleren, inregelen, meten, schoonmaken conform vastgestelde procedures.
 • Werkhoogte vanaf 60 cm tot 180 cm + vloer van de opstellingsruimte.
 • Staan, lopen, zitten, traplopen en reiken tot 50 cm van het lichaam t.p.v. het cv toestel.
 • Communiceren met ons call center, leidinggevende, de kwaliteitscontroleur en de klant.

  Mentale belasting: 
 • Klantvriendelijkheid.
 • Administratief bijhouden van ritten met bestelbus, werkbonnen en later met mobiele werkbon.
 • Verantwoordelijk zijn voor veiligheid van hemzelf en anderen.
 • De installatie moet bij vertrek bij de klant 100% veilig zijn.
 • Afspraken nakomen.
 • Zelfstandig, dus alleen kunnen functioneren.
 • Visitekaartje zijn van het bedrijf.

Wat bieden wij:

 • Leuke team
 • Reiskostenvergoeding
 • Vast dienstverband
 • Regelmatig leuke personeels activiteiten
 • Korte communicatielijnen
 • Opleidingsmogelijkheden

 

  Uw C.V.:
  Bij het versturen van deze sollicitatie ga ik akkoord met de algemene voorwaarden en Privacy Policy.